Novinky
Informácie o správnom životopise

Uchádzači často zabúdajú na tieto dôležité informácie vo svojich životopisoch

12.07.2019

Presvedčivý životopis zvyčajne rozhoduje o tom, či bude uchádzač pozvaný na pohovor alebo nie. Podľa odborníkov by preto dokument nemal byť dlhší ako dve strany. Dôsledkom toho je, že mnohí uchádzači o zamestnanie vyradia informácie, ktoré považujú za málo relevantné. To sa však môže obrátiť proti vám. Najmä tí, ktorí počas svojho pracovného života vystriedali viacero zamestnaní, hľadajú spôsoby, ako ušetriť miesto. Náboroví pracovníci sa hnevajú najmä vtedy, keď uchádzači uvádzajú svoje pracovné pozície a predchádzajúcich zamestnávateľov, ale nie úlohy s nimi spojené.

 

Image removed.
“Výstižný

 

Manažéri ľudských zdrojov vo firmách prečítali vo svojom profesionálnom živote mnoho životopisov. Názvy pracovných pozícií sú dobré, ale oni chcú vedieť, na akom projekte ste pracovali, aký bol rozsah projektov a čo ste urobili pre úspešné splnenie svojich úloh. Preto je dôležité, aby ste boli konkrétni v tom, aké úlohy sa skrývajú za názvom pracovnej pozície. Uchádzači o zamestnanie by mali opísať projekty a uviesť, čím prispeli k úspechu. Alebo dokonca aké ciele ste osobne dosiahli. Napríklad osoba, ktorá bola v riadiacej pozícii, by mohla podrobne opísať, ako sa zmenil obrat bez toho, aby zverejnila príliš citlivé údaje. Jedna z možných viet by mohla znieť: „Ako obchodný stratég som pracoval na zmene pozície značky HOGO GmbH a zmene obchodného modelu. Zavedenie provízií zvýšilo obrat o 150 percent v priebehu jedného roka.“ Takéto vety vytvárajú jasný obraz o uchádzačovi a jeho úlohách v danom čase. Okrem toho sú tieto informácie dobrým materiálom na rozhovor počas pracovného pohovoru. Uchádzači často nevenujú dostatok času tomu, aby sa zamysleli nad významom práce, ktorú vykonali. Náborový manažér sa v žiadosti o zamestnanie oveľa viac zaujíma o vplyv vašej práce ako len o názov vašej pracovnej pozície! Žiadatelia by si to mali vziať k srdcu.