Hogo Time Solution

Prenájom zamestnancov pre podnikateľov

Rýchla dostupnosť zamestnancov v prípade maxím objednávok, nedefinovaného trvania projektu, tlaku na termín, prekážok počas dovolenky alebo choroby

HOGO TIME SOLUTION

 

Zeitarbeiter für Privatpersonen

Dočasní pracovníci pre súkromné osoby

Zdroje zo stavebného priemyslu a všetkých odvetví súvisiacich so stavebníctvom vás podporia pri menších projektoch nekomplikovaným a nákladovo efektívnym spôsobom

HOGO BAU SOLUTION

HOGO Facility Service

Najvyššie hygienické normy pri všetkých službách

Vďaka našej modernej koncepcii služieb môžeme upratovanie vykonávať flexibilne skoro ráno alebo neskoro večer

HOGO FACILITY SERVICE

Wir bauen auf Ihre Zukunft