Новини
Информация за правилното CV

Кандидатите често забравят тази важна информация в автобиографиите си

12.07.2019

Убедителната автобиография обикновено решава дали кандидатът ще бъде поканен на интервю, или не. Затова според експертите документът не трябва да е по-дълъг от две страници. В резултат на това много търсещи работа отстраняват информацията, която смятат, че не е от значение. Но това може да има и обратен ефект. Особено тези, които са работили на много места в професионалния си живот, търсят начини да пестят място. Специалистите по управление на човешки ресурси се дразнят особено, когато кандидатите посочват своите длъжности и предишни работодатели, но не и задачите, свързани с тях.

 

Image removed.
Силната автобиография е билетът за интервюто

 

Мениджърите по човешки ресурси в компаниите са прочели много автобиографии в професионалния си живот. Длъжностните наименования са добри, но те искат да разберат по какъв проект сте работили, какъв е бил обхватът на проектите и какво сте направили, за да изпълните успешно задачите си. Ето защо е важно да уточните какви задачи се крият зад наименованието на длъжността. Търсещите работа трябва да опишат проектите и да посочат с какво сте допринесли за успеха им. Или дори какви цели сте постигнали лично. Например човек, който е заемал ръководна длъжност, може да разкаже как сa се променили продажбите, без да разкрива прекалено чувствителни данни. Едно от възможните изречения може да гласи: "Като бизнес стратег работих по препозиционирането на марката HOGO GmbH и промяната на бизнес модела. Въвеждането на комисионни увеличи продажбите със 150% в рамките на една година." Подобни изречения създават ясна представа за кандидата и неговите задачи в момента. Освен това тази информация е добър материал за разговор по време на интервю за работа. Кандидатите често не отделят достатъчно време, за да обмислят значението на извършената от тях работа. Мениджърът по човешки ресурси се интересува много повече от описание на въздействието на работата Ви, отколкото само от длъжността Ви! Кандидатите трябва да вземат това присърце.