Wiadomości
Informacje na temat właściwego CV

Kandydaci często zapominają o tych istotnych informacjach w swoich CV

12.07.2019

Przekonujące CV zazwyczaj decyduje o tym, czy kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, czy nie. Według ekspertów dokument ten nie powinien być dłuższy niż dwie strony. W związku z tym wiele osób poszukujących pracy odrzuca informacje, które uważają za mało istotne. Ale może to przynieść również odwrotne skutki. Szczególnie osoby, które wykonywały w życiu wiele zawodów, szukają sposobów na zaoszczędzenie miejsca. Rekruterów szczególnie irytuje, gdy kandydaci wymieniają nazwy stanowisk i poprzednich pracodawców, ale nie wymieniają zadań z nimi związanych.

 

Usunięto obraz.

 

Osoby pracujące w rekrutacji przeczytały w swoim życiu wiele CV. Nazwy stanowisk są w porządku, ale rekruterzy chcą głównie zrozumieć rodzaj i zakres danego projektu oraz co Państwo robili, aby pomyślnie wykonać swoje zadania. Dlatego ważne jest, aby dokładnie określić, jakie zadania kryją się pod nazwą stanowiska. Osoby ubiegające się o pracę powinny opisać swoje projekty i wskazać, jak przyczyniły się do ich sukcesu. Albo nawet osobiste cele, które udało się zrealizować. Na przykład osoba, która zajmowała stanowisko kierownicze, może opisać, jak zmieniły się obroty bez ujawniania zbyt wrażliwych danych. Jedno z możliwych zdań mogłoby brzmieć: „Jako strateg biznesowy pracowałem(-łam) nad repozycjonowaniem marki HOGO GmbH i zmianą modelu biznesowego. Wprowadzenie prowizji spowodowało wzrost sprzedaży o 150 procent w skali roku”. Zdania takie jak te malują jasny obraz kandydata i pełnionych w tym czasie zadań. Dodatkowo takie informacje stanowią dobry materiał do rozmowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci często poświęcają za mało czasu na zastanowienie się nad znaczeniem wykonanej przez siebie pracy. Rekrutera o wiele bardziej interesuje efekt Państwa pracy niż tylko nazwa stanowiska! Kandydaci powinni wziąć to pod uwagę.