Hogo Time Solution

Лизинг на персонал за предприемачи

Бърза наличност на персонал в случай на пик на поръчките, неопределена продължителност на проекта, натиск на крайния срок, затруднения по време на отпуск или заболяване

HOGO TIME SOLUTION

 

Zeitarbeiter für Privatpersonen

Временни работници за частни лица

Ресурси от строителната индустрия и всички свързани със строителството сектори, Ви подкрепят в по-малки проекти по лесен и рентабилен начин

HOGO BAU SOLUTION

HOGO Facility Service

Най-високи хигиенни стандарти за всички услуги

Благодарение на нашата модерна концепция за обслужване можем да извършваме почистването гъвкаво рано сутрин или късно вечер

HOGO FACILITY SERVICE

Wir bauen auf Ihre Zukunft