HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH (HOGO Csoport) –
Adatvédelmi nyilatkozat a pályázók és a munkavállalók számára

Ez a nyilatkozat leírja, hogy mi, a HG Consulting GmbH (FN 371426s, a továbbiakban röviden:
„HGC”), a HOGO GmbH (FN 262358x, a továbbiakban röviden: „HOG”), valamint a HOGO Bau Solution
GmbH (FN 108445 d; a továbbiakban röviden: „HBG”) (a HGC, a HOG, valamint a HBG, a továbbiakban
röviden: a „HOGO Csoport” vagy a „HOGO társaságok”) („mi”), mint az alábbiakért közösen felelős
adatkezelők (GDPR 26. cikk), hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

A nyilatkozat címzettjei a www.hogo.cc közös weboldalunk felhasználói (a továbbiakban
röviden: „felhasználók”), minden olyan személy, aki regisztrál egy társaságnál (vagy több társaságnál)
a fent említett weboldalon keresztül, személyesen, írásban vagy bármely más módon,
munkaviszony létesítése vagy munkavállalóként való kölcsönzése céljából jelentkezést nyújt be
(a továbbiakban röviden: „pályázók”), minden önfoglalkoztató
értékesítési munkatárs, ügynök és értékesítési képviselő (a továbbiakban röviden: „szabadúszók”), valamint
minden olyan személy, aki munkaviszonyban (vagy szabadúszó szolgálati viszonyban) áll
a HOGO Csoport egy leányvállalatával (a továbbiakban röviden: „munkavállalók”)
(a felhasználók, pályázók és munkavállalók a továbbiakban együttesen „ők”).

Kötelezzük magunkat, hogy a ránk bízott személyes adatait védjük.
Ezért a személyes adatokat a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően,
a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük. Természetesen betartjuk az
Általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679 („GDPR”), valamint
a 2018. évi adatvédelmi módosító törvény (DPA), a távközlési törvény (TKG) és egyéb
adatvédelmi előírások rendelkezéseit.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy kik vagyunk, milyen célokra és milyen módon
kezeljük a pályázók személyes adatait, kinek van hozzáférése ezekhez az adatokhoz
kinek adjuk át / hova továbbítjuk ezeket az adatokat, illetve hogy honnan lehet hozzáférni ezekhez az adatokhoz.
Tájékoztatjuk Önt az Ön mint pályázó személyes adataival kapcsolatos jogairól is.

Az alábbiakban részletesebben ismertetettek szerint minden adatkezelési művelet közös adatkezelésnek tekintendő
a GDPR 26. cikke szerint. A HOGO Csoport valamennyi társasága
ezért a GDPR értelmében vett adatkezelő. A HG Consulting GmbH azonban a központi
kapcsolattartó pont a jogok gyakorlásához.

A HG Consulting GmbH adatvédelmi tisztviselőjét az alábbi elérhetőségeken érheti el:
Matthias Mayr
HOGO GmbH
Wallerer Straße 49
4600 Wels
T: +43 720 31 00 55 46
F: +43 720 31 00 55 30
M.MAYR@HOGO.CC

1. Az adatkezelés céljai

1.1. A közös adatkezelés általános célja

A HOGO Csoport társaságai elsősorban a munkaerő-kölcsönzés területén
tevékenykednek. Ezen túlmenően a társaságok olyan kiegészítő operatív tevékenységeket is végeznek, amelyek támogatják a
munkaerő-kölcsönzést. A közös adatkezelés célja
a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások, és a kapcsolódó
kiegészítő vállalati szolgáltatások nyújtása (például a munkavállalók elszállásolása vagy
étkeztetése).
Az Ön adatait az alább felsoroltakon kívül más célokra nem használjuk fel. Ha ez
egyedi esetben mégis szükségessé válik, előzetesen tájékoztatjuk Önt,
hacsak ez nem ütközik a törvényi titoktartási kötelezettségbe,
és szükség esetén kikérjük az Ön hozzájárulását.

1.2. Az adatkezelés célja a hogo.cc weboldalon – Általános információk

A felhasználói adatok kezelésének célja a weboldal működtetése a következő célokból: az általános
nagyközönség, és különösen a HOGO csoport társaságai potenciális pályázóinak és ügyfeleinek
tájékoztatása.

1.3. A hogo.cc weboldal által végzett adatkezelés célja – Kapcsolatfelvételi űrlap
Ezen túlmenően a felhasználók által megadott, illetve a weboldalunkon bevitt adatokat
kapcsolatfelvétel céljából kezeljük, ha a felhasználó ezt kéri. Konkrét
lehetőséget biztosítunk a felhasználóknak arra, hogy egy online űrlapon keresztül kapcsolatba lépjenek velünk: A felhasználók
a szükséges adatokat, azaz a nevet, e-mail címet, telefonszámot és üzenetet, egy
online űrlapon, titkosított kapcsolaton keresztül továbbítják részünkre. Ezeket az
adatokat tároljuk és felhasználjuk az összes megkeresés és észrevétel tisztázására, valamint a
kapcsolatfelvételi kérelem feldolgozása.

1.4. A hogo.cc weboldal általi adatkezelés célja – Hírlevél
Lehetősége van hírlevelünkre feliratkozni a weboldalunkon keresztül. Ehhez
szükségünk van az Ön e-mail címére és nyilatkozatára, hogy hozzájárul a hírlevél
fogadásához. Miután feliratkozott a hírlevélre, küldünk Önnek egy
megerősítő e-mailt egy linkkel a regisztráció megerősítéséhez. A hírlevélre való feliratkozást
bármikor lemondhatja. Ezután azonnal töröljük az Ön
a hírlevél küldésével kapcsolatos adatait.

1.4. Az adatfeldolgozás célja a hogo.cc weboldalon keresztül – Fizetési előleg
Ha Ön a mi munkatársunk, akkor a weboldalunkon keresztül kérelmezhet fizetési
előleget. Ehhez az online űrlapon meg kell adnia a személyzeti törzsadatait (megszólítás, beosztás, vezetéknév, utónév,
születési idő, állampolgárság, társadalombiztosítási szám, e-mail cím, telefonszám), valamint
a kívánt fizetési előleg összegét. Akkor az adatokat
titkosított kapcsolaton keresztül továbbítjuk hozzánk. Ezeket az adatokat
tároljuk, és felhasználjuk a megkeresés feldolgozásához és
a bérszámfejtéshez.

1.4. A pályázók adatai kezelésének célja
A pályázók adatai kezelésének célja a szerződéskötés, a megfelelő (leendő) munkavállalók
kiválasztása és a pályázati folyamat kezelése, nyilvántartás vezetése annak érdekében, hogy
a pályázóknak(a munkaviszony létesítésétől függetlenül) a lehetséges munkalehetőségekre vonatkozó információkat
és érdekes állásajánlatokat kínáljunk, vagy támogatást nyújtsunk számukra a karriertervezésükben, és
végül általános információkat nyújtsunk a HOGO Csoport további
szolgáltatásairól.

1.4. A munkavállalói adatok kezelésének célja
A munkavállalói adatok kezelésének célja a jelen munkaviszony megkötése, valamint a munkaviszonnyal
összefüggésben felmerülő valamennyi feladat elvégzése (például nyilvántartásba vétel, átjelentés,
törlés az illetékes társadalombiztosítási intézményeknél, bérszámfejtés,
ill. a munkáltató gondossági kötelezettségének teljesítése), valamint a munkaerő-kölcsönzés
keretében felmerülő valamennyi feladat (például az osztrák munkaerő-kölcsönzési
törvény (AÜG) szerinti munkáltatói kötelezettségeinek teljesítése,
a munkaerő-kölcsönzési szerződés megkötése vagy a lízingbejelentés kiállítása,
ezen kívül bizonyos esetekben a megfelelő szállás kiválasztása); ezen túlmenően nyilvántartás vezetése annak érdekében,
hogy a munkavállalóknak vagy volt munkavállalóknak a lehetséges
munkalehetőségekre vonatkozó információkat és érdekes állásajánlatokat kínáljunk, vagy támogatást
nyújtsunk számukra a karriertervezésükben, és végül általános tájékoztatás nyújtsunk
a HOGO Csoport további szolgáltatásairól.

1.5. A szabadúszók adatai kezelésének célja
A szabadúszók adatai kezelésének célja a szerződéses jogviszony megkötése
(megbízási szerződés, üzletkötői szerződés, ...) és a szerződéses jogviszony keretében
felmerülő valamennyi feladat teljesítése.

1.5. Az ügyféladatok kezelésének célja
Az ügyféladatok kezelésének célja munkaerő-kölcsönzés kezdeményezése, lízingjogviszony lebonyolítása
(ideértve különösen az osztrák munkaerő-kölcsönzési törvény (AÜG) szerinti
jogszabályi kötelezettségek teljesítését, valamint az ügyféllel szembeni követelések
elszámolását).

2. Az adatkezelés jellege
Az adatokat mi magunk azonosítjuk, gyűjtjük és tároljuk (közös adatkezelőként
a GDPR 26. cikke értelmében). Az Ön adatait nem adjuk el és nem bocsátjuk más jogosulatlan
harmadik fél rendelkezésére. Biztosítjuk, hogy az adatokat csak a HOGO Csoport
társaságain belül továbbítjuk független értékesítési partnereinknek
(adatfeldolgozói minőségükben) és ügyfeleinknek, a folyamatban
megkövetelt terjedelemben.

Más harmadik felek (pl. informatikai szolgáltatók, független értékesítési partnerek, tárhelyszolgáltatók)
csak adatfeldolgozóként (az általunk adott megbízással és az utasításainknak megfelelően) férhetnek hozzá
az Ön személyes adataihoz. Megköveteljük az
adatfeldolgozóktól, hogy olyan biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és tartsanak fenn,
amelyek biztosítják az Ön által ránk bízott adatok bizalmas kezelését és biztonságát, valamint azt,
hogy a személyes adatokat csak az utasításainknak megfelelően és a szerződésben foglaltak szerint gyűjtsék,
kezeljék és használják fel.

3. Kezelt adatok

Csak olyan személyes adatokat azonosítunk, amelyek szolgáltatásaink megvalósításához
és feldolgozásához szükségesek, vagy amelyeket Ön
önkéntesen bocsátott rendelkezésünkre.

3.1. A hogo.cc weboldal által az adatkezelés során feldolgozott adatok – Általános információk

A weboldal minden látogatását naplózzuk. Konkrétan az anonimizált IP-címet
naplózzuk és tároljuk a weboldal felhasználóbarát jellegének optimalizálása érdekében
(a sütikkel kapcsolatos információkat lásd jelen adatvédelmi nyilatkozat 8. pontjában).
Továbbá adatokat gyűjtünk a weboldalhoz való minden hozzáférésről szervernapló-fájlok létrehozása
céljából. A hozzáférési adatok közé tartozik a letöltött weboldal, fájl neve, a lehívás dátuma
és időpontja, az átvitt adatok mennyisége, értesítés a sikeres lehívásról, a böngésző típusa és verziója,
a felhasználó operációs rendszere, a korábban meglátogatott oldal, valamint az IP-cím,
ill. a kérelmező szolgáltató. A naplóadatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel,
nevezetesen a működés és a biztonság értékelésére, valamint a weboldal megjelenésének
optimalizálására. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy a naplóadatokat utólag ellenőrizzük,
ha a weboldal jogosulatlan használat gyanúja merül fel.

3.2. A hogo.cc weboldal által az adatkezelés során feldolgozott adatok – Kapcsolatfelvételi űrlap
Ezen túlmenően a felhasználók által megadott, illetve a weboldalunkon bevitt adatokat
kapcsolatfelvétel céljából kezeljük, ha a felhasználó ezt kéri. Konkrét
lehetőséget biztosítunk a felhasználóknak arra, hogy egy online űrlapon keresztül kapcsolatba lépjenek velünk: A felhasználók
a szükséges adatokat, azaz a nevet, e-mail címet, telefonszámot és üzenetet, egy
online űrlapon, titkosított kapcsolaton keresztül továbbítják részünkre.

3.3. A hogo.cc weboldal által az adatkezelés során feldolgozott adatok – Hírlevél
Lehetősége van hírlevelünkre feliratkozni a weboldalunkon keresztül. Ehhez
szükségünk van az Ön e-mail címére és nyilatkozatára, hogy hozzájárul a hírlevél
fogadásához.

3.4. A hogo.cc weboldal által végzett adatkezelés során feldolgozott adatok – Fizetési előleg
Ha Ön a mi munkatársunk, akkor a weboldalunkon keresztül kérelmezhet fizetési
előleget. Ehhez az online űrlapon meg kell adnia a személyzeti törzsadatait (megszólítás, beosztás, vezetéknév, utónév,
születési idő, állampolgárság, társadalombiztosítási szám, e-mail cím, telefonszám), valamint
a kívánt fizetési előleg összegét. Akkor az adatokat
titkosított kapcsolaton keresztül továbbítjuk hozzánk.

3.5. Pályázatok (beleértve az online jelentkezéseket), alkalmazottak és szabadúszók esetén
kezelt adatok

A pályázati eljárás, a munkaviszonyok kezelése és szolgáltatásunk nyújtása
keretében a személyes adatokat kizárólag a jogalapnak (különösen
a kifejezett hozzájáruló nyilatkozatnak) megfelelő célra,
jóhiszeműen, a GDPR előírásaval és a hatályos és alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban
kezeljük. A 14. életévüket még be nem töltött személyektől
semmilyen adatot nem kezelünk. Ha azt észleljük, hogy egy adott személy
nem éri el ezt a korhatárt, azonnal töröljük adatait.
Pályázók esetében szerződéskötés vagy szolgáltatásaink nyújtása céljából a jelentkezőtől
személyes adatokra van szükségünk, amelyeket a pályázó a regisztráció vagy
a jelentkezés során megad. Ezeket az adatokat szükséges megadni.
Ami a pályázói adatok kezelését illeti, mindenek előtt a következő adatokat kezeljük: a pályázó képesítési profilja
(iskola és szakmai pályafutás, szakképesítések, kiegészítő végzettségek, referenciák,
gépjárművezetői engedély, nyelvtudás, esetleges egészségügyi korlátozottság),
munkahelyi preferenciák (szakma, foglalkoztatási forma, alkalmazási terület stb.),
személyes törzsadatok (név, lakcím, születési idő, nem), személyi igazolvány, elérhetőség, fénykép, családi állapot,
banki adatok, társadalombiztosítási szám, állampolgárság, regisztrációs adatok
és az Ausztriában történő munkafelvételre vonatkozó hatósági engedély
(tartózkodási engedély). Időnként más személyes adatok meghatározására és kezelésére
is szükség lehet. Ha az Ön adatai, pl. az Ön által megadott önéletrajz,
úgynevezett speciális adatkategóriákat tartalmaznak, azaz információkat egy személyről
és faji és etnikai származásáról, politikai véleményéről, vallásáról vagy hasonló hitrendszeréről,
szakszervezetben való tagságáról, testi vagy lelki egészségéről vagy állapotáról, nemi életéről,
illetve genetikai vagy biometrikus adatairól vagy büntetőjogi adatokról,
az Ön kinyilvánított hozzájárulása ezeket az információkat kifejezetten
tartalmazza.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. e-mailben történő kommunikáció)
biztonsági hiányosságokat rejthet magában. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek
hozzáférésével szemben nem lehetséges.

4. Harmadik fél részére történő adattovábbítás

Ahhoz, hogy az általunk elsődlegesen kínált munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokat tudjuk nyújtani,
rendszeresen szükséges személyes adatait harmadik fél részére továbbítani.
Ez szükségessé teheti a következő harmadik felek részére történő adattovábbítást:

A. Ügyfeleink; azaz a kezdeményezendő munkaerő-kölcsönzés
lehetséges alkalmazottai részére;
B. Adatfeldolgozók részére (lásd a 2. pontot);
és ha Ön munkavállaló vagy munkavállalóvá válik:
C. Az Ön munkáltatója részére, akinél Ön ténylegesen alkalmazásban áll;
D. Az osztrák Állami Foglalkoztatási Szolgálat (Arbeitsmarktservice) részére, beilleszkedési támogatás vagy egyéb támogatás igényelése céljából az Ön
munkaviszonyához;
E. Adott esetben a Szociális és Továbbképzési Alap (Sozial- und Weiterbildungsfond) részére, szakképzés vagy továbbképzés finanszírozása céljából,
ha Ön erre igényt tart.
Ha az ügyfelek vagy az adatfeldolgozók székhelye nem az EU tagállamainak egyikében van,
és ezért nem rendelkeznek az EU-ban szabványosított védelmi szinttel, akkor
a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően óvintézkedéseket teszünk annak érdekében,
hogy azon vállalatok, amelyeknek nem az EU-ban van a székhelye
és amelyek az Ön személyes adatait kezelik, megfelelő védelmét
garantáljanak az ilyen adatkezeléshez.
Adatait csak a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak (különösen a GDPR előírásainak) megfelelően
és az Ön megrendelésének teljesítése érdekében vagy az Ön előzetes hozzájárulása alapján
továbbítjuk. Az adattovábbítás
az információ átvételére jogosult állami intézmények, hatóságok részére is csak a jogszabályi tájékoztatási kötelezettségek
keretein belül történik, vagy abban az esetben, ha bírósági határozat alapján, jogerősen
adatszolgáltatásra köteleznek bennünket.

5. Az adatkezelés jogalapjai

A GDPR 6. cikk a) alpontja szolgál jogalapként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez
meghatározott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok
kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett
szerződő fele, mint például az áruszállításhoz vagy más szolgáltatás
vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelési műveletek
esetében, úgy az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) alpontján alapul. Ugyanez vonatkozik azokra
az adatkezelési műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például
termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha olyan jogi kötelezettség terhel bennünket,
amely személyes adatok kezelését írja elő,
például adókötelezettség teljesítése, akkor az adatkezelés
a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) alpontján alapul. Ritka esetekben a személyes adatok kezelése az érintett vagy más természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme érdekében válhat szükségessé.
Ekkor az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) alpontja alapján történne. Az adatkezelési műveletek végül
a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) alpontján alapulhatnak. Ezen a jogalapon
olyan adatkezelési műveletek alapulnak, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik,
ha az adatkezelés vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében szükséges,
feltéve, hogy az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai
nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen adatkezelési műveletek különösen azért engedélyezettek számunkra,
mert ezeket az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. E tekintetben
a jogalkotó arra az álláspontra helyezkedett, hogy jogos érdek feltételezhető,
ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR preambuluma (47) bekezdésének 2. mondata).

6. Közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás, mint közös

adatkezelő
Az adatkezelést a GDPR 26. cikk értelmében közös adatkezelésnek kell
tekinteni, mert ez a HOGO Csoport vállalatainak hovatartozása miatt
a HOGO társaságok közös érdeke, azonban különösen azért is,
mert ez lehetővé teszi a személyzet elhelyezését az egyes társaságjogi
egységek határain túlra is és növeli a sikeres elhelyezés valószínűségét,
ami végső soron a HOGO társaságok pályázóinak, alkalmazottainak
és ügyfeleinek érdekeit is szolgálja.
Ennek érdekében egy átlátható formában megkötött megállapodásban rögzítettük,
hogy a GDPR szerint milyen kötelezettséget teljesítünk. A megállapodás szövegét a jelen adatvédelmi nyilatkozat
./1. mellékletében találja.

7. A tárolás időtartama

A pályázók adatait a jelentkezés időpontjától számított 3 év elteltével töröljük. Az
Ön adatainak törlése előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk a törlésről.
Ha továbbra is szeretné igénybe venni szolgáltatásainkat, ismét jelentkezhet
hozzánk.
A munkavállalói adatokat a munkaviszony fennállásának időtartamára tárolják. A munkaviszony
megszüntetése után a munkavállaló adatait nyilvántartásba vesszük, feltéve, hogy Ön ehhez a
a jelentkezése keretében hozzájárult. Ezt a hozzájárulást (valamint az
általános adatkezelést is) bármikor visszavonhatja. Ha Ön nem járult hozzá adatai
nyilvántartásba vételéhez, vagy visszavonja hozzájárulását, személyes adatait a törvényes megőrzési idők
betartása érdekében archiváljuk. Ebben az esetben csak
az adatvédelmi tisztviselő férhet hozzá ezekhez az adatokhoz. A törvényes megőrzési határidő lejárta után
az Ön adatai törlésre kerülnek.

8. Sütik / Goolge Analytics

Weboldalunk úgynevezett sütiket (cookie) használ. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyek
a böngésző segítségével a végkészülékén tárolódnak. Ezek nem okoznak kárt. Mi
sütiket használunk ahhoz, hogy ajánlatunkat felhasználóbaráttá tegyük. Néhány süti
az Ön végberendezésen tárolódik, amíg nem törli azokat. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor
felismerjük a böngészőjét. Ha ezt nem szeretné, beállíthatja úgy a böngészőjét,
hogy az tájékoztassa Önt a sütik beállításáról, és azokat csak egyedi esetekben
engedélyezze. A sütik kikapcsolása esetén a weboldalunk működése
korlátozódhat.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics, a Google Inc. által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookie) használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, hogy lehetővé tegyék a weboldal használatának elemzését. A süti által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google továbbítja és tárolja az Egyesült Államokban található szervereken. Az Ön IP-címét a rögzítés után azonnal anonimizáljuk – ez azt jelenti, hogy csak egy durva lokalizáció lehetséges.

A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére és a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására használja fel. A GDPR értelmében (jogos érdek) a mi érdekünk a kínálatunk és a weboldalunk fejlesztése.

A szolgáltatóval az adatfeldolgozásra vonatkozó megfelelő szerződést kötöttünk.

9. Hivatkozások és linkek

Amennyiben a más, harmadik felek weboldalaihoz való hozzáférés (hiper)linkek révén válik lehetővé, nem vállalunk felelősséget
az ott található, harmadik féltől származó tartalmakért. Nem fogadjuk el a külső tartalmat,
és nem kerül sor a szolgáltatások átruházására. Amennyiben tudomást szerzünk
a külső weboldalakon található jogellenes tartalmakról, az elektronikus hivatkozást vagy linket azonnal
eltávolítjuk. A szóban forgó külső weboldalra történő első hivatkozáskor a szabályok megsértése
nem volt nyilvánvaló.
Ez a weboldal lehetőséget kínál különböző közösségi hálózatokkal való
interakcióra is bővítményeken keresztül. Ezek a következők:

  • Facebook, üzemeltetője: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
  • Linked In, üzemeltetője: LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
  • Twitter, üzemeltetője: Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
  • Instagram, üzemeltetője: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
  • Xing.com, üzemeltetője: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország

Amikor rákattint az egyik ilyen közösségi hálózat bővítményére, az aktiválódik, és egy
kapcsolat jön létre a hálózat megfelelő kiszolgálójával. Nincs befolyásunk azoknak az adatoknak a terjedelmére és tartalmára,
amelyek a közösségi hálózat megfelelő üzemeltetőjének a bővítményre
kattintva továbbíthatók. Ha többet szeretne megtudni
az adott közösségi hálózatok üzemeltetői által gyűjtött adatok típusáról, terjedelméről és céljáról,
kérjük, olvassa el az adott közösségi oldal adatvédelmi nyilatkozatát.
10. Az Ön jogai a személyes adatokkal kapcsolatban
Többek között jogosult
(i) ellenőrizni, hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és milyen személyes adatokat kezelünk, és ezekről az adatokról másolatot kaphat,
(ii) kérni személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, ha azok tévesek vagy azokat nem a törvénynek megfelelően kezelik,
(iii) kérni, hogy korlátozzuk az Ön személyes adatai kezelését,
(iv) bizonyos körülmények között tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, vagy visszavonni az adatkezeléshez adott előzetes hozzájárulását,
azonban a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét,
(v) kérni az adatok hordozhatóságát, ha Ön ügyfelünk,
(vi) tudni azon harmadik felek kilétét, akiknek az Ön személyes adatait továbbítjuk
és (vii) panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

11. Kapcsolat

Az Ön jogainak gyakorlásával vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos központi kapcsolattartási pont a HOGO
GmbH vagy annak adatvédelmi tisztviselője (lásd a jelen adatvédelmi nyilatkozat elején található
elérhetőségeket).
Egy hónapon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot a kérésével kapcsolatban, és tájékoztatjuk Önt a
megtett lépésekről. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbítsuk,
ha ez az összetettségre vagy a megkeresések számára tekintettel
szükséges. Ha bármilyen kétség merül fel az Ön személyazonosságával kapcsolatban, megkérjük Önt, hogy
erősítse meg azt megfelelő módon, pl. érvényes
fényképes igazolvány bemutatásával.
Ha panaszt kíván tenni, az Önért felelős felügyeleti hatóságot
következő címen érheti el: Osztrák Adatvédelmi Hatóság,
Wickenburggasse 8, 1080 Bécs; e-mail: dsb@dsb.gv.at
A visszavonás bármelyik HOGO társasághoz benyújtható. Azonban kérjük, hogy
vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel (az elérhetőségeket lásd a jelen
adatvédelmi nyilatkozat elején).
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH

./1 melléklet
HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH
(HOGO Csoport)

Megállapodás a közös adatkezelésről
a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőként

1. A HG Consulting GmbH (FN 371426s, a továbbiakban röviden: „HGC”), a HOGO GmbH
(FN 262358x, a továbbiakban röviden: „HOG”) és a HOGO Bau Solution GmbH (FN
108445 d; a továbbiakban röviden: „HBG”) (a HGC, a HOG és a HBG a továbbiakban
röviden: a „HOGO Csoport” vagy a „HOGO társaságok”) mindannyian
korlátolt felelősségű társaságok, amelyek székhelye Welsben van, és amelyek üzleti címe 4600 Wels,
Wallererstrasse 49.

2. A HOGO Csoport vállalatai elsősorban
a munkaerő-kölcsönzés területén tevékenykednek. Ezen üzleti tevékenység céljaira
a HOGO Csoport társaságai mint az (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”)
26. cikke értelmében vett közös adatkezelők
(Joint Controller) kezelik a következő adatokat:
a) a pályázók adatait;
b) a munkavállalók adatait; valamint
c) az ügyfelektől származó adatokat és
d) az önálló értékesítőktől (szabadúszók) származó adatokat.

3. A közös adatkezelés célja a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások
nyújtása. A pályázók adatai kezelésének célja
a szerződéskötés, a megfelelő (leendő) munkavállalók kiválasztása és
a pályázati folyamat kezelése, nyilvántartás vezetése annak érdekében, hogy a pályázóknak
(a munkaviszony létesítésétől függetlenül) a lehetséges munkalehetőségekre vonatkozó
információkat és érdekes állásajánlatokat kínáljunk, vagy támogatást nyújtsunk számukra a
karriertervezésükben, és végül
általános információkat nyújtsunk a HOGO Csoport további szolgáltatásairól.

4. A munkavállalói adatok kezelésének célja a jelen munkaviszony megkötése,
valamint a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő valamennyi feladat elvégzése
(például nyilvántartásba vétel, átjelentés, törlés
az illetékes társadalombiztosítási intézményeknél, bérszámfejtés,
ill. a munkáltató gondossági kötelezettségének teljesítése), valamint a
munkaerő-kölcsönzés keretében felmerülő valamennyi feladat (például
az osztrák munkaerő-kölcsönzési törvény (AÜG) szerinti munkáltatói kötelezettségeinek teljesítése, a munkaerő-kölcsönzési szerződés megkötése
vagy a lízingbejelentés kiállítása);
ezen túlmenően nyilvántartás vezetése annak érdekében, hogy a munkavállalóknak vagy volt munkavállalóknak
a lehetséges munkalehetőségekre vonatkozó információkat és érdekes állásajánlatokat
kínáljunk, vagy támogatást nyújtsunk számukra a karriertervezésükben, és végül
általános tájékoztatás nyújtsunk a HOGO Csoport
további szolgáltatásairól.

5. Az ügyféladatok kezelésének célja a személyzeti szolgáltatások/munkaerő-kölcsönzés területén nyújtott szolgáltatások kezelése,
ezen szolgáltatások számlázása,
és szükség esetén a fennálló követelések behajtása.

6. Az adatkezelést a GDPR 26. cikk értelmében közös adatkezelésnek kell tekinteni,
mert ez a
HOGO Csoport vállalatainak hovatartozása miatt a HOGO társaságok közös érdeke, azonban különösen
azért is, mert ez lehetővé teszi a személyzet elhelyezését az egyes társaságjogi egységek határain túlra is
és növeli
a sikeres elhelyezés valószínűségét, ami végső soron
a HOGO társaságok pályázóinak, alkalmazottainak és ügyfeleinek érdekeit is
szolgálja.

7. Ami a pályázói adatok kezelését illeti, mindenek előtt a következő adatokat kezeljük:
a pályázó képesítési profilja (iskola és szakmai pályafutás, szakképesítések,
kiegészítő végzettségek, referenciák), munkahelyi preferenciák (szakma,
foglalkoztatási forma, alkalmazási terület stb.), személyes törzsadatok (név,
lakcím, születési idő, nem), személyi igazolvány, elérhetőség, fénykép, családi
állapot, banki adatok, társadalombiztosítási szám, állampolgárság,
regisztrációs adatok és az Ausztriában történő munkafelvételre vonatkozó hatósági
engedély (tartózkodási engedély). Időnként más személyes adatok meghatározására és kezelésére
is szükség lehet.

8. A munkavállalói adatok kezelését illetően a személyzeti adminisztrációs feladatokhoz,
valamint a HR és személyzeti menedzsment feladatokhoz kapcsolódó
munkavállalói adatok kerülnek feldolgozásra – a fenti pontban említetteken túl –,
mint például a munkaidő nyilvántartás, fizetési adatok, banki adatok,
szabadságjelentések, baleseti jelentések stb. Nemzetiségtől vagy
adott iparágtól függően időről időre további
személyes adatokra lehet szükség.

9. A jelen megállapodásban említett valamennyi adatkezelés tekintetében a HOGO Csoport
valamennyi társasága közösen felelős az adatvédelmi jogszabályok
tekintetében. Ezért az adatkezelést a GDPR 26. cikke értelmében
közös adatkezelőként végzik.

10. Ennek fényében a HOGO Csoport társaságai, mint közös adatkezelők
az alábbi megállapodást kötik:
-A HGC átveszi a fent említett adatkezelések
operatív irányítását. Az érintettek adatok azonosítása
vagy online, a HGC által a teljes HOGO Csoport számára
a www.hogo.cc URL címen üzemeltetett webplatformon keresztül, vagy a HOGO Csoport társaságain
(azok önálló értékesítési partnereit mint adatfeldolgozókat is beleértve) keresztül történik,
az ügyfelekkel vagy az érintettekkel való személyes kapcsolaton keretében. Az adatokat
ezt követően a HGC egységesen dolgozza fel a HOGO Csoporthoz tartozó
összes társaság céljaira.
-A HGC egyetlen kapcsolattartó pontként működik az érintettek számára.
Ettől függetlenül az érintettek érvényesíthetik adatvédelmi törvényből fakadó jogaikat
a HOGO Csoport bármely társaságánál, illetve azokkal szemben.
-Egyéb kártérítési felelősség esetén a HOGO Csoport társaságai kötelesek haladéktalanul
továbbítani a HGC-nek minden adatigénylést, helyesbítési kérelmet, törlési
kérelmet, átadási kérelmet, kifogást és egyéb adatvédelmi jog szempontjából
releváns nyilatkozatot.
A HGC vállalja az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozat
feldolgozását. A HOGO Csoport többi társaságának a lehető legjobb támogatást kell nyújtania
a HGC-nek ebben a tekintetben.
-A HGC felelős a tájékoztatási kötelezettségek betartásáért a GDPR 13. és 14. cikke
szerint. A HOGO Csoport többi társasága vállalja,
hogy a HGC-nek a lehető legjobb támogatást nyújtja a tájékoztatási kötelezettségek
teljesítésében.
-A HGC továbbá egységesen dönt minden adatvédelmi jog szempontjából
releváns nyilatkozatról.
-A közös adatkezelés tekintetében (minden esetben az alkalmazható mértékig) a HGC
vállalja az adatvédelmi hatásvizsgálattal és kockázatértékeléssel
(GDPR 24. cikk, figyelemmel a 32. cikkre), a felügyeleti hatósággal való konzultációval
(GDPR 36. cikk), a műszaki-szervezési intézkedések kiválasztásának
dokumentációjával (GDPR 24. cikk), valamint azok felülvizsgálatával és frissítésével,
az adatfeldolgozók vagy al-adatfeldolgozók bevonásával és felülvizsgálatával
(GDPR 28. cikk), az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásával
(GDPR 30. cikk), a bejelentést igénylő adatvédelmi incidensek esetén szükséges eljárással
(GDPR 33. cikk, 34. cikk), valamint az adatvédelmi tisztviselő kijelölésével
(GDPR 37. cikk) kapcsolatos kötelezettségeket.
-A HOGO Csoport többi társasága vállalja, hogy területükön magas színvonalú
műszaki és szervezési intézkedéseket tesz
az adatvédelem területén; például különösen a titoktartás biztosításával;
elsősorban belépési és beléptetési ellenőrzésen keresztül. A HOGO Csoport
többi társasága rendszeresen és szükség szerint ellenőrzi
az általuk megtett technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságát. Abban az esetben,
ha optimalizálásra és/vagy változtatásra van szükség, minden esetben
értesítik a HGC-t.
-A GDPR 26. cikkének (3) bekezdése értelmében a HOGO Csoport társaságai megalkotják
azt a belső kompenzációs szabályzatot, amely szerint a HOGO Csoport minden
egyes társasága továbbra is felelős a jelen megállapodás rendelkezései
értelmében vett saját adatvédelmi kötelezettségeiért, és a többi társaságot
kártalanítja és mentesíti ebben a tekintetben. Amennyiben a HGC
a jelen szerződés értelmében adatvédelmi felelősséget vállal,
és kötelezettségei teljesítése érdekében egy másik társaság
együttműködésétől és támogatásától függ,
az érintett társaság köteles kártérítést fizetni,
ha nem tesz eleget együttműködési és támogatási kötelezettségének. Az adathibákért, adatkiszivárgásokért (és az abból eredő károkért) kizárólag
az a fél felelős, akinek a felelősségi körébe esik az adathiba vagy adatszivárgás oka,
és kártalanítja és mentesíti a jelen szerződésben részes
többi felet.
-A HOGO Csoport minden társasága köteles az adatkezelés során
kapott adatokat bizalmasan kezelni.
A társaságok vállalják, hogy betartják ugyanazokat a titoktartási szabályokat,
amelyekért az adatvédelmi törvény értelmében (egyedüli) adatkezelőként felelnének. A
a HOGO Csoport más társaságai kötelesek jelenteni a HGC-nek
a titokvédelemre vonatkozó esetleges különleges szabályokat. A HOGO Csoport társaságai
minden alkalmazottat írásban köteleznek arra, hogy a közös adatkezelés által érintett
valamennyi adatot bizalmasan kezeljenek.

11. Ez a megállapodás 2018. 05. 25-től érvényes és határozatlan időre szól. A megállapodás
minden naptári év végén megszüntethető, legalább 12 hónapos
felmondási idővel.

12. A HOGO Csoport valamennyi társasága jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy
ezt a megállapodást a GDPR 26. cikkének (2) bekezdésével összhangban az érintettek rendelkezésére
bocsátják.

13. Erre a megállapodásra az osztrák jog vonatkozik, kivéve a nemzetközi magánjog
kollíziós szabályait és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezményt. A jelen
megállapodás nem minősül harmadik személyek javára kötött szerződésnek; harmadik személyek javára gyakorolt védelmi hatás
a jogilag lehetséges mértékben kizárt.

Wels, 2018. 05. 22.
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH