HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH (Grupa HOGO) –
Izjava o zaštiti podataka za kandidate i zaposlenike

Ova izjava ukratko opisuje kako mi, HG Consulting GmbH (FN 371426s, u daljnjem tekstu:):


„HGC”), HOGO GmbH (FN 262358x, u daljnjem tekstu: „HOG”) i HOGO Bau Solution
GmbH (FN 108445 d; u daljnjem tekstu: „HBG”) (HGC, HOG i HBG, u daljnjem
tekstu: „grupa HOGO” ili „društva HOGO”) („mi”) kao zajednički voditelji obrade za
obradu (čl. 26. OUZP-a) obrađujemo vaše osobne podatke.

Izjava je namijenjena korisnicima našega zajedničkog web-mjesta www.hogo.cc (u daljnjem
tekstu: „korisnici”), svim osobama koje se kod jednog od društva (ili kod više
društava) putem spomenuta web-mjesta osobno, pisano ili na bilo koji drugi
način jave u svrhu uspostavljanja radnog odnosa ili posredovanja
radnog odnosa (u daljnjem tekstu: „kandidati”), svim samostalnim
prodajnim zaposlenicima, agentima i trgovačkim zastupnicima (u daljnjem tekstu: „samostalni djelatnici”) te
svim osobama koje su u radnom odnosu (ili slobodnom radnom odnosu) u jednom
od društava grupe HOGO odnosno koje žele započeti takav odnos (u daljnjem tekstu:
„zaposlenici”) (korisnici, kandidati i zaposlenici u daljnjem tekstu također: „vi”).

Predani smo zaštiti vaših osobnih podataka koji su nam povjereni.
Stoga ćemo osobne podatke obrađivati u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka
uz najviši mogući stupanj pažnje. Naravno, poštujemo odredbe
Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („OUZP”), baš kao i
Zakona o prilagodbi zaštite podataka iz 2018. (DSG), Zakona o telekomunikacijama (TKG) te drugih
propisa o zaštiti podataka.

Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava tko smo, u koje svrhe i na koji način
obrađujemo osobne podatke svojih kandidata, tko ima pristup tim podatcima te
komu/kamo se ti podatci prosljeđuju, odnosno odakle je moguć pristup tim podatcima.
Također, pružamo informacije o pravima u svojstvu kandidata koja se odnose na osobne podatke.

Kao što je detaljnije opisano u nastavku, cjelokupna obrada podataka smatra se zajedničkom
obradom u smislu članka 26. OUZP-a. Stoga su sva društva grupe HOGO
odgovorna u smislu OUZP-a. Međutim, društvo HG Consulting GmbH djeluje kao središnja
točka za kontakt za iskorištavanje vaših prava.

Službenik za zaštitu podataka društva HG Consulting GmbH dostupan vam je putem sljedećih podataka za kontakt:Dominik Klinger
HOGO GmbH
Wallerer Straße 49
4600 Wels
T: +43 720 31 00 55 70
F: +43 720 31 00 55 30
D.KLINGER@HOGO.CC

1. Svrhe obrade podataka

1.1. Opća svrha zajedničke obrade podataka

Društva grupe HOGO prvenstveno su aktivna u području ustupanja
radnika. Također, društva se bave i operativnim pomoćnim aktivnostima kojima se podržava djelatnost
ustupanja radnika. Svrha zajedničke obrade podataka jest
pružanje usluga ustupanja radnika te s time povezanih
operativnih pomoćnih usluga (kao što su smještaj radne snage ili osiguravanje prehrane za
radnu snagu).
Vaše podatke ne upotrebljavamo u druge svrhe osim onih navedenih u nastavku. Međutim, bude li to
u pojedinačnom slučaju ipak potrebno, mi ćemo vas, ako se tomu ne suprotstavljaju zakonske
obveze zaštite povjerljivosti, unaprijed obavijestiti i, bude li potrebno, ishoditi vašu
privolu.

1.2. Svrha obrade podataka putem web-mjesta hogo.cc – Općenito

Svrha obrade korisničkih podataka jest upravljanje web-mjestom u svrhu informiranja
šire javnosti, a posebice mogućih kandidata i klijenata
društava grupe HOGO.

1.3. Svrha obrade podataka putem web-mjesta hogo.cc – Obrazac za kontakt
Također, obrađujemo one podatke koje su korisnici obznanili, odnosno unijeli na našem web-mjestu
u svrhu stupanja u kontakt ako to korisnik želi. Konkretno,
korisnicima nudimo mogućnost stupanja u kontakt s nama putem internetskog obrasca: korisnici
unose podatke koji su potrebni za to, odnosno ime i prezime, adresu e-pošte, telefonski broj i poruku u
internetski obrazac i te podatke putem šifrirane veze šalju nama. Te
podatke pohranjujemo i upotrebljavamo za razjašnjavanje svih upita i komentara te
obradu zahtjeva za stupanjem u kontakt.

1.4. Svrha obrade podataka putem web-mjesta hogo.cc – Bilten
Imate mogućnost pretplate na bilten putem našeg web-mjesta. U tu su nam svrhu
potrebni vaša adresa e-pošte i vaša privola da ste suglasni s primanjem
biltena. Čim se pretplatite na bilten, poslat ćemo vam
poruku e-pošte s potvrdom i poveznicom za potvrđivanje pretplate. Pretplatu na bilten
možete otkazati u bilo kojem trenutku. Zatim ćemo odmah izbrisati vaše podatke
u vezi sa slanjem biltena.

1.4. Svrha obrade podataka putem web-mjesta hogo.cc – Predujam plaće
Ako ste naš zaposlenik, putem našeg web-mjesta možete zatražiti predujam
plaće. U tu svrhu morate u internetski obrazac unijeti svoje glavne osobne podatke (oslovljavanje, titula, ime, prezime,
datum rođenja, nacionalnost, broj socijalnog osiguranja, adresa e-pošte i telefonski broj) te
iznos željenog predujma plaće. Zatim
će se ti podatci putem šifrirane veze poslati nama. Te ćemo podatke
pohraniti i upotrebljavati za obradu upita te u svrhu obračuna plaće i
naknada za rad.

1.4. Svrha obrade podataka kandidata
Svrha obrade podataka kandidata jest stjecanje ugovora, odabir prikladnih
(budućih) zaposlenika i provedba postupka prijave za posao, vođenja evidencije, mogućnost da se
kandidatima (neovisno o zasnivanju radnog odnosa) pruže informacije o
mogućim prilikama za rad kao i zanimljivi dostupni oglasi za posao ili da ih se dalje savjetuje u pogledu planiranja
karijere te, naposljetku, za stavljanje na raspolaganje općenitih informacija o
daljnjim uslugama grupe HOGO.

1.4. Svrha obrade podataka zaposlenika
Svrha obrade podataka zaposlenika jesu sklapanje radnog odnosa te
ispunjavanje svih zadataka koji proizlaze iz radnog odnosa (na primjer,
prijava, promjena prijave, odjava kod nadležnih ustanova socijalnog osiguranja, obračun
plaće i naknade za rad te ispunjavanje dužnosti brižnog postupanja poslodavca) te
izvršavanje svih zadataka koji nastaju u okviru ustupanja radnika Izvršavanje svih zadataka koji proizlaze u kontekstu privremenog zaposlenja (kao što su
ispunjavanje obveza poslodavca u skladu sa Zakonom o ustupanju radnika (AÜG), sklapanje
ugovora o ustupanju ili izdavanje obavijesti o ustupanju, a
u određenim slučajevima i odabir prikladnog smještaja); također, vođenje evidencije kako bi se
zaposlenicima odnosno bivšim zaposlenicima mogle pružiti informacije o eventualnim mogućnostima i
ponuditi zanimljiva slobodna radna mjesta ili ih se savjetovati u daljnjem planiranju karijere, kao i,
u konačnici, pružanje općenitih informacija o drugim uslugama
grupe HOGO.

1.5. Svrha obrade podataka samostalnih djelatnika
Svrha obrade podataka samostalnih djelatnika jesu sklapanje ugovornog odnosa
(ugovor o posredovanju, ugovor o trgovačkom zastupanju itd.) kao i ispunjenje svih zadataka koji
nastavnu u okviru ugovornog odnosa.

1.5. Svrha obrade podataka klijenata
Svrha obrade podataka klijenata jesu stjecanje ustupanja radne snage, provedba
odnosa ustupanja (uključujući ispunjavanje zakonskih
obveza, posebice u pogledu Zakona o ustupanju radnika (ÄUG), te obračun zahtjeva u pogledu
klijenta).

2. Vrsta obrade podataka
Samostalno utvrđujemo, prikupljamo i pohranjujemo podatke (u svojem svojstvu zajedničkih
voditelja obrade u smislu čl. 26. OUZP-a). Vaši se podatci neće prodavati niti stavljati
na raspolaganje neovlaštenim trećim stranama. Jamčimo da će se podatci prosljeđivati samo unutar
društava grupe HOGO, našim samostalnim prodajnim partnerima (u njihovu
svojstvu angažiranih izvršitelja obrade podataka) i klijentima, i to samo u ograničenu
opsegu koji je potreban za dotični postupak.

Ostale treće strane moći će samo kao angažirani izvršitelji obrade podataka (koje smo mi angažirali i koji podliježu našim uputama)
ostvariti pristup vašim osobnim podatcima (npr. pružatelji IT usluga,
samostalni prodajni partneri, pružatelji usluga hostiranja). Od
angažiranih izvršitelja obrade podataka zahtijevamo da provode i poštuju sigurnosne mjere kako bi se
osigurala povjerljivost i sigurnost podataka koje ste nam vi povjerili te da
osobne podatke prikupljaju, obrađuju i upotrebljavaju samo
u skladu s našim uputama i na ugovoreni način.

3. Obrađeni podatci

Utvrđujemo, prikupljamo i obrađujemo samo one osobne podatke koji su
potrebni za provedbu i pružanje naših usluga ili koje ste nam dobrovoljno
stavili na raspolaganje.

3.1. Podatci koji se obrađuju tijekom obrade podataka putem web-mjesta hogo.cc – Općenito

Evidentiramo svako pozivanje svojeg web-mjesta. Konkretno, pri tome će se posebice
protokolirati i pohranjivati anonimizirana IP adresa radi optimizacije praktičnosti za korisničku upotrebu web-mjesta
(za dodatne informacije o kolačićima pogledajte 8. točku ove Izjave o zaštiti podataka).
Nadalje, prikupljamo podatke svaki put kada se pristupi web-mjestu u svrhu stvaranja
datoteke zapisnika poslužitelja. Podatci za pristup uključuju naziv web-stranice koju se poziva, datoteku, datum
i vrijeme pozivanja, količinu prenesenih podataka, obavijest o uspješnom pozivanju, vrstu web-preglednika
te njegova verziju, operativni sustav korisnika, prethodno posjećenu stranicu te IP adresu
i pružatelja zahtjeva. Podatke protokola upotrebljavamo samo u statističke svrhe
svrhe, naime, za procjenu u svrhu rada, sigurnosti i optimizacije
izgleda web-mjesta. Međutim, zadržavamo pravo retroaktivne provjere podataka protokola
ako postoji opravdana sumnja na nezakonitu upotrebu web-mjesta.

3.2. Podatci koji se obrađuju tijekom obrade podataka putem web-mjesta hogo.cc – Obrazac za kontakt
Također, obrađujemo one podatke koje su korisnici obznanili, odnosno unijeli na našem web-mjestu
u svrhu stupanja u kontakt ako to korisnik želi. Konkretno,
korisnicima nudimo mogućnost stupanja u kontakt s nama putem internetskog obrasca: korisnici
unose podatke koji su potrebni za to, odnosno ime i prezime, adresu e-pošte, telefonski broj i poruku u
internetski obrazac i te podatke putem šifrirane veze šalju nama.

3.3. Podatci koji se obrađuju tijekom obrade podataka putem web-mjesta hogo.cc – Bilten
Imate mogućnost pretplate na bilten putem našeg web-mjesta. U tu su nam svrhu
potrebni vaša adresa e-pošte i vaša privola da ste suglasni s primanjem
biltena.

3.4. Podatci koji se obrađuju tijekom obrade podataka putem web-mjesta hogo.cc – Predujam plaće
Ako ste naš zaposlenik, putem našeg web-mjesta možete zatražiti predujam
plaće. U tu svrhu morate u internetski obrazac unijeti svoje glavne osobne podatke (oslovljavanje, titula, ime, prezime,
datum rođenja, nacionalnost, broj socijalnog osiguranja, adresa e-pošte i telefonski broj) te
iznos željenog predujma plaće. Zatim
će se ti podatci putem šifrirane veze poslati nama.

3.5. Obrađeni podaci za prijave za posao (uključujući internetske prijave za posao), zaposlenike i
samostalne djelatnike

U okviru procesa prijave, provedbe poslovnog odnosa i
ponude naših usluga, osobni podatci obrađivat će se isključivo
namjenski i u skladu s pravnom osnovom (posebno izričitom
izjavom o privoli), u dobroj vjeri i u skladu s OUZP-om odnosno važećim
primjenjivim propisima o zaštiti podataka. Ne obrađujemo podatke osoba
koje nisu starije od 14. godine života. Primijetimo li da ta granica
nije bila poštivana, vaše ćemo podatke odmah izbrisati.
U slučaju kandidata su nam u svrhu stjecanja ugovora odnosno pružanja
naših usluga potrebni osobni podatci kandidata koje on navodi tijekom registracije odnosno
prijave za posao. Pri tome je riječ o podatcima koji se obvezno moraju navesti.
Kada je riječ o obradi podataka kandidata, prvenstveno se obrađuju podatci u pogledu
kvalifikacijskog profila kandidata (školska i profesionalna karijera, stručna
kvalifikacija, dodatne kvalifikacije, reference, vozačka dozvola, poznavanje jezika, eventualna
zdravstvena ograničenja), radnih preferencija (područje zanimanja, vrsta zaposlenja,
područje rada itd.), glavnih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, datum rođenja, spol),
osobne iskaznice, podataka za kontakt, fotografije, bračnog statusa, bankovnih podataka, broja socijalnog osiguranja,
državljanstva, podataka o prijavi i podataka o službenoj dozvoli za stupanje u radni odnos
u Austriji (boravišna dozvola). Povremeno mogu biti potrebni prikupljanje i obrada dodatnih
osobnih podataka. Ako podatci, npr. životopis, koje ste
stavili na raspolaganje sadrže takozvane posebne kategorije podataka, dakle, podatke
o dotičnoj osobi te njezinoj rasi i etničkom porijeklu, njezinim političkim stavovima, vjeroispovijesti
ili sličnim sustavima vjerovanja, njezinu članstvu u sindikatu, njezinu tjelesnom
ili mentalnom zdravlju ili konstituciji, njezinu spolnom životu ili pak genetske ili
biometrijske podatke ili kaznenopravno relevantne podatke, vaša dana
privola izričito obuhvaća i te podatke.
Želimo skrenuti pozornost na to da prijenos podataka putem interneta (npr. tijekom komunikacije e-poštom)
može imati sigurnosne praznine. Potpuna zaštita podataka od pristupa putem
trećih osoba nije moguća.

4. Prijenos trećim osobama

Kako bismo mogli nuditi svoje prvenstveno pružene usluge ustupanja radnika,
redovito je potrebno prosljeđivati vaše osobne podatke trećim osobama.
To može zahtijevati prosljeđivanje sljedećim trećim osobama:

A. našim klijentima; to jest mogućim poslodavcima odnosa ustupanja radnika
koji će se steći.
B. angažiranim izvršiteljima obrade podataka (pogledajte 2. točku)
te, ako jeste ili ćete biti zaposlenik:
C. vašem poslodavcu, kojemu se konkretno ustupate;
D. javnom zavodu za zapošljavanje za traženje naknada za integraciju ili drugih subvencija za vaš
radni odnos
E. po potrebi Fondu za socijalno i daljnje usavršavanje radi financiranja izobrazbe ili
daljnjeg usavršavanja ako to želite.
Ako klijenti ili angažirani izvršitelji obrade podataka nemaju sjedište u jednoj od država članica EU-a
te stoga nemaju standardiziranu razinu zaštite unutar EU-a, koristit ćemo se,
u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka,
mjerama opreza, u okviru kojih ćemo ona poduzeća koja nemaju sjedište unutar EU-a, a koja
obrađuju vaše osobne podatke, obvezati na prikladnu zaštitu za ovu obradu podataka
.
Prosljeđivanje vaših osobnih podataka provodi se isključivo u skladu s primjenjivim
propisima o zaštiti podataka (osobito odredbama OUZP-a) i radi
izvršenja vašeg naloga ili na temelju prethodne privole. Također, prijenos
državnim ustanovama i tijelima ovlaštenima za primanje informacija provodi se samo u okviru zakonskih odredbi
o obvezama pružanja informacija ili ako smo sudskom odlukom pravno obvezani pružiti
potrebne informacije.

5. Pravne osnove za obradu

Članak 6. I slovo a OUZP-a služi kao pravna osnova za postupke obrade u okviru kojih ishodimo
privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada
osobnih podataka potrebna za provedbu ugovora, čija je ugovorna strana dotična
osoba, kao što je to slučaj, na primjer, pri postupcima obrade koji su potrebni za
isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge ili
protuusluge, obrada se temelji na članku 6. I slovo b OUZP-a. Isto vrijedi za one
postupke obrade koji su potrebni za provedbu ugovornih mjera, na primjer,
u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako podliježemo zakonskoj
obvezi koja propisuje obradu osobnih podataka, na primjer,
za ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. I slovo c
OUZP-a. U rijetkim slučajevima mogla bi biti potrebna obrada osobnih podataka
radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke
osobe. Tada bi obrada počivala na članku 6. I slovo d OUZP-a. Naposljetku,
postupci obrade mogli bi počivati na članku 6. I slovo f OUZP-a. Na toj pravnoj osnovi
temelje se postupci obrade koji nisu obuhvaćeni nijednom spomenutom pravnom osnovom
ako je obrada potrebna za zaštitu legitimnog interesa našeg poduzeća
ili treće osobe, pod uvjetom da ne prevladavaju pretežiti interesi, temeljna prava ni slobode
ispitanika. Takvi postupci obrade posebno su nam dopušteni
zato što ih je donositelj europske uredbe posebno spomenuo. On
je bio stava da bi se legitimni interes mogao pretpostaviti kada je
dotična osoba klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47. rečenica 2. OUZP-a).

6. Ugovor o zajedničkoj obradi podataka i svojstvu zajedničke odgovornosti za

obradu podataka
Naše obrade podataka provode se u svojstvu zajedničke obrade u smislu članka 26.
OUZP-a jer je to, zbog povezanosti unutar koncerna društava grupe HOGO,
u zajedničkom interesu društava HOGO, no prvenstveno zato što se
time može provesti posredovanje zaposlenika iznad granica pojedinačnih društveno-pravnih
jedinica te se time može povećati vjerojatnost uspješna posredovanja,
što je u konačnici i u interesu kandidata, zaposlenika i klijenata
društava HOGO.
U tu smo svrhu predvidjeli ugovor u transparentnom obliku koji je u skladu s
obvezom u skladu s OUZP-om. Tekst toga ugovora možete pronaći u
Prilogu ./1 ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

7. Razdoblje pohrane

Podatci kandidata izbrisat će se nakon isteka razdoblja od 3 godine od trenutka prijave za posao. Prije
brisanja vaših podataka stupit ćemo u kontakt s vama i izvijestiti vas o brisanju.
Ako se želite nastaviti koristiti našim uslugama, možete se ponovno prijaviti
kod nas.
Podatci o zaposlenicima pohranjuju se tijekom razdoblja radnog odnosa. Nakon prekida
radnog odnosa podatci o zaposleniku čuvaju se u evidenciji, pod uvjetom da ste izrazili suglasnost
s time u okviru svoje prijave za posao. Imate mogućnost u svakom trenutku (kao i
općenito tijekom obrade podataka) povući svoju privolu. Ako niste dali suglasnost za vođenje
evidencije o vašim podatcima odnosno nakon što je povučete, vaši osobni podatci
bit će pohranjeni radi poštivanja zakonskih rokova pohrane. U ovom će slučaju samo
službenik za zaštitu podataka imati pristup tim podatcima. Po isteku zakonskih
rokova pohrane, vaši podatci bit će izbrisani.

8. Kolačići / Google Analytics

Naše web-mjesto upotrebljava takozvane kolačiće. Pri tome je riječ o malim tekstualnim datotekama koje
se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju s pomoću web-preglednika. One ne čine nikakvu štetu. Kolačiće
upotrebljavamo kako bismo svoju ponudu učinili praktičnom za korisničku upotrebu. Pojedini kolačići ostaju pohranjeni
na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Oni nam omogućavaju ponovno prepoznavanje
vašeg web-preglednika tijekom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, svoj web-preglednik možete postaviti
tako da vas obavještava o postavljanju kolačića i da to dopustite samo u pojedinačnim
slučajevima. Ako deaktivirate kolačiće, funkcionalnost našeg web-mjesta može
biti ograničena.

Google Analytics

Ovo web-mjesto upotrebljava Google Analytics, uslugu web-analize društva Google Inc. Google Analytics upotrebljava takozvane kolačiće. To su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo kako bi se omogućila analiza upotrebe web-mjesta. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ovog web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) prenose se na Googleov poslužitelj i ondje pohranjuju. Vaša IP adresa anonimizira se odmah nakon prikupljanja, što znači da je moguća samo okvirna lokalizacija.

Google će upotrijebiti ove informacije za procjenu upotrebe web-mjesta radi sastavljanja izvješća o aktivnostima web-mjesta. Naš cilj u smislu OUZP-a (legitimni interes) jest poboljšanje naše ponude i našeg nastupa na webu.

S pružateljem usluga sklopili smo odgovarajući ugovor za izvršenje obrade podataka.

9. Reference i poveznice

Ako se (hiper)poveznicama omogućava pristup drugim, stranim web-mjestima, za sadržaj
koji se nalazi u njima mi ne snosimo odgovornost. Ne posjedujemo strani sadržaj
niti dolazi do prijenosa usluga. Ako saznamo za postojanje nezakonita
sadržaja na vanjskim web-mjestima, elektronička referenca odnosno poveznica odmah će biti
uklonjena. U trenutku prvobitnog postavljanja poveznice na dotično eksterno web-mjesto
kršenje pravila nije bilo razvidno.
Također, na ovom web-mjestu postoji mogućnost da se putem dodataka komunicira s raznim
društvenim mrežama. To su:

  • Facebook, kojim upravlja društvo Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
  • LinkedIn, kojim upravlja društvo LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD
  • Twitter, kojim upravlja društvo Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD
  • Instagram, kojim upravlja društvo Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, SAD
  • Xing.com, kojim upravlja društvo XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka

Kada kliknete dodatak jedne od tih društvenih mreža, on će se aktivirati i uspostavit će se
veza s dotičnim poslužiteljem te mreže. Nemamo kontrolu nad
opsegom ni sadržajem podataka koji se prenose klikom dodatka operateru
dotične društvene mreže. Ako se želite informirati o vrsti, opsegu i svrsi
podataka koje prikupljaju operateri tih društvenih mrežama, od vas možemo zatražiti
da pročitate propise o zaštiti podataka dotične društvene mreže.
10. Vaša prava u vezi s osobnim podatcima
Između ostalog, imate pravo na (i) provjeru obrađujemo li i koje vaše osobne podatke
obrađujemo te primiti kopiju tih podataka, (ii) zatražiti ispravak, dopunu ili
brisanje vaših osobnih podataka ako su oni netočni ili se ne
obrađuju u skladu sa zakonom, (iii) od nas zatražiti ograničenje obrade vaših
osobnih podataka, (iv) u određenim okolnostima uložiti prigovor protiv obrade
vaših osobnih podataka ili povući prethodno danu privolu za obradu podataka,
pri čemu opoziv ne utječe na zakonitost obrade provedene prije opoziva,
(v) zahtijevati prijenos podataka ako ste naš klijent, (vi)
poznavati identitet trećih strana kojima se vaši osobni podatci prenose
te (vii) uložiti prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

11. Kontakt

Središnja točka za kontakt za ostvarivanje vaših prava ili za ovu Izjavu o zaštiti podataka jest društvo HOGO
GmbH ili njegov službenik za zaštitu podataka (pogledajte podatke za kontakt na početku ove
Izjave o zaštiti podataka).
Stupit ćemo u kontakt s vama unutar mjesec dana u vezi s vašim upitom te vas obavijestiti o
poduzetim koracima. Zadržavamo pravo da taj rok produljimo dodatna dva mjeseca
ako je to potrebno s obzirom na složenost ili količinu
upita. Ako postoji bilo kakva sumnja u pogledu vašeg identiteta, zamolit ćemo vas da ga
potvrdite na prikladan način, npr. predočavanjem službene i važeće
osobne isprave s fotografijom.
Ako želite podnijeti pritužbu, obratite se nadzornom tijelu koje je nadležno za vas
na sljedećoj adresi: Österreichische Datenschutzbehörde,
Wickenburggasse 8, 1080 Beč; e-pošta: dsb@dsb.gv.at
Opoziv se može predati bilo kojem društvu HOGO. Međutim, preporučujemo vam
da se obratite službeniku za zaštitu podataka (pogledajte podatke za kontakt na početku ove
Izjave o zaštiti podataka).
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH

Prilog ./1
HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH
(grupa HOGO)

Ugovor o zajedničkoj obradi podataka
kao zajednički voditelji obrade u skladu s čl. 26. OUZP-a

1. Društvo HG Consulting GmbH (FN 371426s, u daljnjem tekstu: „HGC”), društvo HOGO GmbH
(FN 262358x, u daljnjem tekstu: „HOG”) i društvo HOGO Bau Solution GmbH (FN
108445 d; u daljnjem tekstu: „HBG”) (HGC, HOG i HBG, u daljnjem
tekstu: „grupa HOGO” ili „društva HOGO”) zajedno su
društva s ograničenom odgovornošću („Gesellschaft mbH”) sa sjedištem u Welsu i s poslovnom adresom 4600 Wels,
Wallererstraße 49.

2. Društva grupe HOGO ponajprije su aktivna u području
ustupanja radnika. Za potrebe ove poslovne aktivnosti,
društva HOGO grupe kao zajednički odgovorne strane za obradu
(zajednički voditelji obrade) u smislu članka 26. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)
2016/679 („OUZP”) u zajedničkim obradama podataka obrađuju
a) podatke o kandidatima
b) podatke o zaposlenicima
c) podatke o kupcima
d) podatke o samostalnim zaposlenicima u prodaji (samostalnim djelatnicima).

3. Svrha zajedničke obrade podataka jest pružanje usluga
ustupanja radnika. Svrha obrade podataka kandidata jesu
stjecanje ugovora, odabir prikladnih (budućih) zaposlenika i
provedba postupka prijave za posao, vođenje evidencije kako bi se kandidatima
(bez obzira na zasnivanje radnog odnosa) ponudile informacije o
mogućim prilikama za rad i zanimljivim radnim mjestima ili kako bi ih se nastavilo savjetovati u pogledu
planiranja karijere te, naposljetku, kako bi se na raspolaganje stavile
općenite informacije o ostalim uslugama grupe HOGO.

4. Svrha obrade podataka o zaposlenicima jesu zasnivanje
radnog odnosa te ispunjenje svih zadataka u okviru radnog odnosa
(kao što su prijava, promjena prijave, odjava kod
nadležnih ustanova socijalnog osiguranja, obračun plaće i naknade za rad te
ispunjavanje dužnosti brižnog postupanja poslodavca) kao i ispunjenje svih zadataka
koji proizlaze u kontekstu privremenog zaposlenja (kao što su
ispunjavanje obveza poslodavca u skladu sa Zakonom o ustupanju radnika (AÜG), sklapanje
ugovora o ustupanju ili izdavanje obavijesti o ustupanju);
također, vođenje evidencije kako bi se zaposlenicima odnosno bivšim zaposlenicima
ponudile informacije o mogućim prilikama za rad i zanimljivim radnim mjestima
ili kako bi ih se nastavilo savjetovati u daljnjem planiranju karijere, kao i, naposljetku,
pružanje općenitih informacija o drugim uslugama
grupe HOGO.

5. Svrha obrade podataka klijenata jesu upravljanje pružanjem usluga
iz područja kadrovskih usluga/ustupanja radnika, obračun
tih usluga te, u svakom slučaju, upravljanje otvorenim zahtjevima.

6. Obrade podataka provode se u svojstvu zajedničke obrade u smislu članka 26.
OUZP-a jer je to, zbog povezanosti unutar koncerna društava
grupe HOGO, u zajedničkom interesu društava HOGO, no prvenstveno
zato što se time može provesti posredovanje zaposlenika iznad granica pojedinačnih
društveno-pravnih jedinica te se time može povećati
vjerojatnost uspješna posredovanja, što je u konačnici
i u interesu kandidata, zaposlenika i klijenata
društava HOGO.

7. Kada je riječ o obradi podataka kandidata, prvenstveno se obrađuju podatci
u pogledu kvalifikacijskog profila kandidata (školska i profesionalna
karijera, stručna kvalifikacija, dodatne kvalifikacije, reference),
radnih preferencija (područje zanimanja, vrsta zaposlenja, područje rada itd.),
glavnih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, datum rođenja, spol), osobne iskaznice,
podataka za kontakt, fotografije, bračnog statusa, bankovnih podataka, broja socijalnog osiguranja, državljanstva,
podataka o prijavi i podataka o službenoj dozvoli za stupanje u radni odnos u
Austriji (boravišna dozvola). Povremeno mogu biti potrebni prikupljanje i obrada
dodatnih osobnih podataka.

8. Kada je riječ o obradi podataka zaposlenika, također se – osim podataka navedenih u
prethodnom stavku – obrađuju podatci o zaposlenicima
za poslove kadrovske administracije kao i poslove iz područja ljudskih resursa i
procesa administracije osoblja, kao što su evidencija radnog vremena, podatci o plaćama,
bankovni podatci, obavijesti o godišnjem odmoru, izvješća o nesrećama itd. Povremeno mogu,
posebice ovisno o državljanstvu ili konkretnoj branši, biti potrebni dodatni
osobni podatci.

9. U pogledu svih obrada podataka navedenih u ovom ugovoru,
u pogledu zakona o zaštiti podataka postoji zajednička odgovornost svih
društava grupe HOGO. Ona stoga upravljaju obradama podataka kao
zajednički voditelji obrade u smislu čl. 26. OUZP-a.

10. U tom kontekstu društva grupe HOGO kao zajednički voditelji obrade
sklapaju sljedeći ugovor:
– HGC će preuzeti poslove operativnog upravljanja navedenim
obradama podataka. Prikupljanje podataka ispitanika provodi se ili internetski,
putem web-platforme kojom upravlja HGC za cjelokupnu grupu HOGO,
a koja je dostupna putem URL-a www.hogo.cc ili u osobnom kontaktu s klijentima odnosno ispitanicima
putem društava grupe HOGO (uključujući njihove odgovarajuće
nezavisne prodajne partnere u svojstvu angažiranih izvršitelja obrade podataka). Obrada
podataka stoga se zajednički provodi putem HGC-a u svrhu svih
društava grupe HOGO.
– HGC djeluje kao jedinstvena točka za kontakt za ispitanike.
Bez obzira na to, ispitanici mogu iskoristiti svoja prava relevantna za zakonodavstvo o zaštiti podataka
kod i u pogledu svakog društva grupe HOGO.
– Društva grupe HOGO u slučaju ostalih obveza naknade štete moraju
bez odgode HGC-u prenijeti sve upite o informacijama, upite o izvješćima, zahtjeve za brisanjem,
zahtjeve za izdavanjem, prigovore te sve ostale izjave ispitanika relevantne za
zakonodavstvo o zaštiti podataka.
HGC preuzima obradu svih izjava relevantnih za
zakonodavstvo o zaštiti podataka. Ostala društva grupe HOGO obvezna su u što većoj mjeri podržavati HGC
u tom kontekstu.
– HGC je odgovoran za poštivanje obveza o stavljanju informacija na raspolaganje u skladu s čl. 13. i čl. 14.
OUZP-a. Ostala društva grupe HOGO
obvezuju se u što većoj mjeri podržavati HGC
u pogledu provedbe obveza o stavljanju informacija na raspolaganje.
– HGC također jedinstveno donosi odluku o svim izjavama relevantnim u pogledu zakonodavstva
o zaštiti podataka.
– HGC u pogledu zajedničke obrade podataka (ako je
to primjenjivo) preuzima obveze u vezi s procjenom učinka zaštite podataka
i procjena rizika (čl. 24. u vezi s člankom 32. OUZP-a), konzultacije s
nadzornim tijelom (čl. 36. OUZP-a), dokumentaciju o izboru tehničkih i organizacijskih
mjera (čl. 24. OUZP-a) uključujući njihovu provjeru i
ažuriranje, uključivanje angažiranih izvršitelja obrade podataka odnosno
podobrađivača i njihovu provjeru (čl. 28. OUZP-a), rukovođenje
evidencijom o aktivnostima obrade (čl. 30. OUZP-a), procesa
u slučaju povreda podataka koje se moraju prijaviti (čl. 33. i 34. OUZP-a) te imenovanja
službenika za zaštitu podataka (čl. 37. OUZP-a).
– Ostala društva grupe HOGO obvezuju se u svojem području
osigurati visok standard tehničkih i organizacijskih mjera u području
zaštite podataka; kao i, posebice, osiguravanjem
povjerljivosti, a to će prvenstveno činiti kontrolom pristupa i raspoloživosti. Ostala
društva grupe HOGO redovito će i u pogledu povoda
provjeravati tehničke i organizacijske
mjere na učinkovitost. U slučaju da postoji
potreba za optimizacijom i/ili promjenom, ona će u svakom slučaju obavijestiti HGC
o tome.
– U smislu čl. 26 st. 3 OUZP-a, društva grupe HOGO donose
internu shemu kompenzacije, prema kojoj svako društvo grupe HOGO
ostaje odgovorno za vlastite odgovornosti u pogledu zakonodavstva o zaštiti podataka u skladu s
odredbama ovog ugovora te da ostala
društva u pogledu toga neće imati zahtjeve u pogledu naknade štete ili tužbi. Ako HGC u pogledu ovog
ugovora preuzme odgovornost u pogledu zakonodavstva o zaštiti podataka te se
u svrhu ispunjavanja svojih obveza mora pouzdati u suradnju jednog od ostalih
društava, dotično je društvo odgovorno za nadoknadu štete
ako ne ispuni svoju obvezu suradnje i
podrške. Za povrede podataka i curenja podataka (i sve štete koje iz toga proizlaze) odgovornost će snositi
isključivo ona strana u čijem se području odgovornosti nalazi uzrok povrede podataka odnosno
curenja podataka, a dotična strana neće u vezi s drugim stranama ovog ugovora
imati zahtjeve u pogledu naknade štete ili tužbi.
– Sva društva grupe HOGO obvezna su u okviru obrade
podataka osigurati povjerljivost podataka koji im se stave na raspolaganje.
Ona se obvezuju poštivati jednaka pravila za zaštitu povjerljivosti koja bi morala i sama poštivati
kao (jedina) odgovorna strana u pogledu zakonodavstva o zaštiti podataka. Ostala
društva grupe HOGO obvezna su izvijestiti HGC o svim
posebnim pravilima za zaštitu povjerljivosti. Društva grupe HOGO
sve će zaposlenike u pisanu obliku obvezati na povjerljivo rukovanje svim podatcima
u okviru zajedničkih obrada podataka.

11. Ovaj ugovor vrijedi na neograničeno vrijeme nakon stupanja na snagu 25. 5. 2018. On se može, uz
poštivanje otkaznog roka od najmanje 12 mjeseci, raskinuti na kraju svake
kalendarske godine.

12. Sva društva grupe HOGO primaju na znanje i obvezuju se da
se ovaj ugovor stavi na raspolaganje ispitanicima u skladu s čl. 26. st. 2.
OUZP-a.

13. Ovaj ugovor podliježe austrijskom pravu uz isključivanje
kolizijskih normi međunarodnog privatnog prava i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ovaj
ugovor nije ugovor u korist trećih osoba; zaštitna djelovanja u korist trećih osoba
isključena su ako je to zakonski dopustivo.

Wels, dana 22. 5. 2018.


HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH