Novinky
COVID-19 - Nové predpisy na vstup pre dochádzajúcich

COVID-19 - Nové predpisy na vstup pre dochádzajúcich

10.02.2021

Od 10. februára platia nové pravidlá pre cestujúcich do práce 

Za pravidelné dochádzanie do práce sa považuje dochádzanie do práce aspoň raz mesačne!

 

Tu nájdete preklady do všetkých jazykov: https://www.hogo.cc/de/portal/downloads

 

Musíte mať pri sebe tieto doklady:

  • Potvrdenie o dochádzaní (ak nie je k dispozícii, vyžiadajte si ho od nás na anmeldung@hogo.cc)
  • Negatívny výsledok testu na koronavírus a lekárske potvrdenie (len ak test nebol vykonaný v Rakúsku)
  • Potvrdenie o odoslaní formulára predcestovného povolenia (pre-travel-clearence)
  • Osvedčenie o prihlásení k pobytu z Rakúska, ak je k dispozícii

 

Týždenný povinný test

Pri vstupe je potrebné mať pri sebe negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní. Ak sa požadovaný test nevykonal v Rakúsku, musí byť potvrdený lekárskym osvedčením.

Predloženie lekárskeho osvedčenia: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/ii_563_2020_anlage_c.pdf

 

Ak je výsledok testu vydaný v Rakúsku, nie je potrebné mať pri sebe lekárske potvrdenie. Tu je možné využiť bezplatné ponuky na testovanie, ale dôrazne odporúčame predchádzajúce dohodnutie termínu:

Zoznam bezplatných testovacích miest: https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/Gratis-Antigentests_Apotheken.pdf

 

Výsledok testu majte vždy pri sebe aj po prekročení hraníc; je potrebné ho predložiť aj pri dopravných kontrolách 

Samotné potvrdenie prostredníctvom SMS nestačí, musí byť možné ho zobraziť aspoň ako dokument vo formáte PDF, na ktorom je možné vidieť tieto údaje:

  1. Meno a priezvisko testovanej osoby,
  2. dátum narodenia,
  3. dátum a čas odberu vzorky,
  4. výsledok testu 
  5. Podpis osoby vykonávajúcej test a pečiatka inštitúcie vykonávajúcej test alebo hotovostný alebo čiarový alebo QR kód.

 

Registrácia pred vstupom do Rakúska:

 

Pred vstupom nastránku je potrebné vykonať online registráciu(formulár pred cestou).

 

Prepojenie Formulár predcestovného povolenia: https://entry.ptc.gv.at/

 

Registrácia sa musí vykonať vždy, keď dôjde k zmene údajov, ak nedôjde k žiadnej zmene, nová registrácia sa musí vykonať v každom prípade po 7 dňoch.

Po registrácii online dostanete potvrdenie o prijatí. To je potrebné predložiť pri hraničnej kontrole!

 

Ak nie je možná online registrácia, vo výnimočných prípadoch sa môžu použiť nové formuláre (príloha E alebo príloha F).

Príloha E: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_e.pdf

Príloha F: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_f.pdf

 

Príručka na vyplnenie formulára pred cestou:

Označte hornú položku:

 

Bild#1

 

Potvrďte výsledok vykonaného testu:

 

Bild#2

 

Ďalej sa požadujú informácie o osobe, bydlisku v Rakúsku (ak nie je k dispozícii, miesto pobytu, napr. adresa zamestnávateľa) a cestovné údaje 

 

Preklad bodov:

 

 

 

Osobné údaje

 

Priezvisko

 

Krstné meno

 

Dátum narodenia

 

Rakúske občianstvo

 

E-mailová adresa

 

Telefónne číslo

 

 

Bydlisko alebo adresa pobytu v Rakúsku (ubytovanie)

 

Ulica 

 

Číslo domu

 

Schodisko, číslo dverí

 

Poštové smerovacie číslo (Vyberte mesto)

 

 

Podrobnosti o ceste

 

Štát vycestovania (domovská krajina)

 

Dátum vstupu do Rakúska

 

Dopravné prostriedky (auto)

 

EČV auta alebo číslo letu/loďe/vlaku/autobusu

 

Dátum odchodu do Rakúska

 

Pobyt za posledných desať dní

 

 

 

Ak máte akékoľvek otázky, náš tím vám je kedykoľvek k dispozícii.