Novinkz
COVID-19 – nové vstupní předpisy pro pendlery

COVID-19 – nové vstupní předpisy pro pendlery

10.02.2021

Od 10. února platí nové předpisy pro pendlery. 

Pravidelný vstup do země alespoň jednou měsíčně se považuje za přeshraniční dojíždění!

 

Zde najdete překlady do všech jazyků: https://www.hogo.cc/de/portal/downloads

 

Je třeba mít u sebe následující doklady:

  • Potvrzení pro přeshraniční pracovníky (pendlery) (pokud není k dispozici, vyžádejte si ho u nás na adrese anmeldung@hogo.cc)
  • Negativní výsledek testu na koronavirus a lékařské potvrzení (pouze v případě, že test nebyl proveden v Rakousku)
  • Potvrzení o odeslání registračního formuláře před cestou (Pre-Travel-Clearance – PTC)
  • Přihlašovací lístek (Meldezettel) z Rakouska, je-li k dispozici

 

Povinnost testování jednou týdně

Při vstupu je třeba mít u sebe negativní výsledek testu na koronavirus, který nesmí být starší než sedm dní. Pokud požadované testování nebylo provedeno v Rakousku, musí být potvrzeno lékařským potvrzením.

Předložení lékařského potvrzení: https: //newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/ii_563_2020_anlage_c.pdf

 

Pokud je výsledek testu vydán v Rakousku, není nutné mít u sebe lékařské potvrzení. Zde můžete využít nabídky bezplatných testů, ale důrazně doporučujeme, abyste si předem domluvili termín:

Seznam míst bezplatného testování: https: //www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/Gratis-Antigentests_Apotheken.pdf

 

Výsledek testu mějte stále u sebe i po překročení hranic; je třeba jej předložit i při dopravních kontrolách. 

Pouhé potvrzení prostřednictvím SMS nestačí, musí být možné jej zobrazit alespoň jako dokument PDF, na kterém jsou vidět následující údaje:

  1. Jméno a příjmení testované osoby,
  2. Datum narození,
  3. Datum a čas odběru vzorků,
  4. Výsledek testu 
  5. Podpis osoby provádějící test a razítko instituce provádějící test nebo čárový či QR kód.

 

Registrace před vstupem do Rakouska:

 

Před vstupem do země je třeba provést online registraci (formulář před cestou, Pre-Travel-Clearance – PTC).

 

Odkaz na formulář před cestou (Pre-Travel-Clearance – PTC): https://entry.ptc.gv.at/

 

Registraci je třeba provést vždy, když dojde ke změně údajů, pokud ke změně nedojde, je třeba po 7 dnech provést novou registraci.

Po úspěšné online registraci obdržíte potvrzení o doručení, které musíte předložit při hraniční kontrole!

 

Pokud není možné provést registraci online, lze ve výjimečných případech použít nové formuláře (příloha E nebo příloha F).

Příloha E: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_e.pdf

Příloha F: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_f.pdf

 

Návod k vyplnění registračního formuláře před cestou (Pre-Travel-Clearance – PTC) :

Zaškrtněte horní položku:

 

Bild#1

 

Potvrďte výsledek testu, který máte s sebou:

 

Bild#2

 

Dále jsou požadovány informace o osobě, bydlišti v Rakousku (pokud není k dispozici, tak místo pobytu, např. adresa zaměstnavatele) a cestovní údaje. 

 

Překlad bodů:

 

 

 

Osobní údaje

 

Příjmení

 

Křestní jméno

 

Datum narození

 

Rakouské občanství

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo

 

 

Bydliště nebo adresa pobytu v Rakousku (ubytování)

 

Ulice 

 

Číslo domu

 

Schodiště, číslo dveří

 

Poštovní směrovací číslo (Vyberte město)

 

 

Podrobnosti o cestě

 

Stát, ze kterého cestujete (domovská země)

 

Datum vstupu do Rakouska

 

Dopravní prostředek (auto)

 

Registrační číslo auta nebo číslo letu/lodě/vlaku/autobusu

 

Datum odjezdu do Rakouska

 

Pobyt za posledních deset dní

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.