Новини
Керстин Бахнер с успешно положен изпит завършване на професионално обучение

Нашият обучаем завърши обучението си!

14.07.2020

Нашата обучаема Керстин Бахнер издържа с добър успех изпитa за придобиване на професионална квалификация Офис служител!

 

Скъпа Керстин, поздравяваме Ви сърдечно за успеха!

 

На снимката от ляво надясно: Мениджър Рудолф Холцлайтнер, Керстин Бахнер със свидетелство за успешно завършено обучение, членът на работническия съвет Кристоф Каспар и мениджър Стефан Холцлайтнер;