Vijesti
Kerstin Bachner s uspješnim završnim ispitom za naukovanje

Naša pripravnica završila je obuku!

14.07.2020

Naša pripravnica Kerstin Bachner položila je završni ispit za naukovanje i postala uredskom komercijalisticom s dobrim uspjehom!

 

Draga Kerstin, iskreno ti čestitamo na tvojem uspjehu!

 

Na slici slijeva nadesno: poslovođa Rudolf Holzleitner, Kerstin Bachner s uspješnim završnim ispitom za naukovanje, član radničkog vijeća Christoph Kaspar i poslovođa Stephan Holzleitner;