Преса
ТОП 5 във Велс

Доставчикът на услуги по набиране на персонал HOGO е петият по големина данъкоплатец във Велс

18.06.2019

Доставчикът на услуги по набиране на персонал HOGO се възползва от добрата икономическа ситуация, както почти никоя друга компания във Велс. През октомври 2016 г. цялата група се премества от Кренглбах във Велс. За панаирния град промяната се отплаща.

Понастоящем в лизинговата компания работят 1400 души и тя се е превърнала в петия по големина данъкоплатец във Велс. "Местоположението беше много важно за нас от стратегическа гледна точка", казва Рудолф Холцлайтнер. Управлява бизнеса заедно с Роланд Голгер и Щефан Холцлайтнер. Три фактора са довели до ръста на HOGO: "Подемът в икономиката, новата, по-голяма сграда на компанията, включително по-добрата достъпност и мрежата на бизнеса във Велс", изброява Стефан Холцлайтнер.

през 2017 г. оборотът достига 32 милиона евро. Тази година целта е да се достигне границата от 50 милиона. Кметът Андреас Рабл (FP) поздравява новосъздадената компания: "Градът е щастлив, че преди две години компанията HOGO премести своето седалище във Велс. Фирмата е не само чудесен работодател, но и подкрепя със спонсорски средства много спортни клубове във Велс."

Според изпълнителния директор Голгер всяка година в спорта във Велс постъпват над 100 000 евро. Освен отбора от регионалната лига WSC-Hertha, от средствата на централата на HOGO във Велс се възползват полицейският спортен клуб, тенис секцията ESV и Wels Huskies (американски футбол). Компанията иска да се разраства още повече и планира да създаде клонове през следващите години.