Wiadomości
COVID-19 – nowe przepisy dotyczące wjazdu dla osób dojeżdżających do pracy

COVID-19 – nowe przepisy dotyczące wjazdu dla osób dojeżdżających do pracy

10.02.2021

Od 10 lutego obowiązują nowe przepisy dla osób dojeżdżających do pracy. 

Za dojazd do pracy uważany jest regularny (co najmniej raz w miesiącu) wjazd na teren kraju!

 

Tutaj można znaleźć tłumaczenia we wszystkich językach: https://www.hogo.cc/de/portal/downloads

 

Należy mieć przy sobie następujące dokumenty:

  • Potwierdzenie dojazdu do pracy (jeśli nie jest dostępne, prosimy o kontakt na anmeldung@hogo.cc)
  • Negatywny wynik testu na covid i zaświadczenie lekarskie (tylko jeśli test nie został przeprowadzony w Austrii)
  • Potwierdzenie nadania formularza zezwolenia na podróż (Pre-Travel Clearance Form)
  • Austriackie zaświadczenie o zameldowaniu, o ile jest dostępne

 

Obowiązkowy test co tydzień

Przy wjeździe należy mieć przy sobie negatywny wynik testu na COVID, nie starszy niż siedem dni. Jeżeli wymagany test nie został przeprowadzony w Austrii, musi być on potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Okazanie zaświadczenia lekarskiego: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/ii_563_2020_anlage_c.pdf

 

Jeżeli wynik testu został wydany w Austrii, nie jest konieczne posiadanie przy sobie zaświadczenia lekarskiego. Z bezpłatnych testów można skorzystać tutaj, jednak zalecane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę:

Lista placówek przeprowadzających bezpłatne testy: https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/Gratis-Antigentests_Apotheken.pdf

 

Wynik testu należy mieć zawsze przy sobie po przekroczeniu granicy, wymagane jest również okazanie go podczas kontroli drogowej. 

Nie wystarczy zwykłe potwierdzenie SMS-em – wynik testu musi być do możliwy do wyświetlenia przynajmniej w formie dokumentu PDF, na którym widoczne są następujące dane:

  1. Imię i nazwisko osoby testowanej,
  2. Data urodzenia,
  3. Data i godzina pobrania próbki,
  4. Wynik badania 
  5. Podpis osoby przeprowadzającej test oraz pieczęć instytucji przeprowadzającej test lub kod kreskowy bądź QR.

 

Rejestracja przed wjazdem do Austrii:

 

Przed wjazdem do kraju należy dokonać rejestracji online (formularz Pre-Travel Clearance).

 

Link do formularza Pre-Travel Clearance: https://entry.ptc.gv.at/

 

Rejestracji należy dokonać przy każdej zmianie danych. Jeśli dane nie ulegają zmianie, i tak należy dokonać nowej rejestracji po 7 dniach.

Po rejestracji online otrzymają Państwo potwierdzenie nadania, które należy okazać podczas kontroli granicznej!

 

Jeżeli rejestracja online nie jest możliwa, w wyjątkowych przypadkach można wykorzystać nowe formularze (załącznik E lub F).

Załącznik E: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_e.pdf

Załącznik F: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_f.pdf

 

Instrukcja wypełniania formularza Pre-Travel-Clearance:

Zaznacz górną pozycję:

 

Bild#1

 

Potwierdzenie wyniku przeprowadzonego testu:

 

Bild#2

 

Poniżej znajdują się pytania o osobie, miejscu zamieszkania w Austrii (jeśli nie dotyczy, miejsce pobytu, np. adres pracodawcy) oraz szczegóły dotyczące podróży. 

 

Tłumaczenie punktów:

 

 

 

Dane osobowe

 

Nazwisko

 

Imię

 

Data urodzenia

 

Obywatelstwo austriackie

 

Adres e-mail

 

Numer telefonu

 

 

Miejsce zamieszkania lub adres pobytu w Austrii (zakwaterowanie)

 

Ulica 

 

Numer domu

 

Klatka, numer drzwi

 

Kod pocztowy (proszę wybrać miejsce)

 

 

Szczegóły podróży

 

Państwo, z którego następuje przyjazd (kraj pochodzenia)

 

Data wjazdu do Austrii

 

Środki transportu (samochód)

 

Numer rejestracyjny samochodu lub numer lotu/statku/pociągu/autobusu

 

Data wyjazdu do Austrii

 

Pobyt w ciągu ostatnich dziesięciu dni

 

 

 

Nasz zespół służy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań.